Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Decizia etapei de incadrare de catre APM Prahova- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
ENACHE MIHAELA VERONICA, titular al proiectului anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE ATELIER REPARATII AUTO (P,P+1), IMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, POMPA APA, SEPARATOR DE HIDROCARBURI, PLATFORME DEPOZITARE DESEURI , propus a fi amplasat in Oras Baicoi, Str. 11 Iunie nr. 57, Jud. Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Solicitare de obtinere a autorizatiei de mediu- ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
AGROZOOTEHNICA SA MIHAILESTI,cu sediul in Oras Mihailesti,str.Prunilor nr.2 ,Judetul Giurgiu titular al activitatii "Activitati anexe Agriculturii"-CAEN 0141;"Activitati Auxiliare pt Productia Vegetala"-CAEN0161 ce se desfasoara pe trenurile AGROZOOTEHNICA SA MIHAILESTI, Puncte de lucru VALEA PLOPILOR si PRUNARU- Judetul Giurgiu, anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile/observatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate,pot fi consultate/ depuse zilnic,timp de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului,la sediul A.P.M.Giurgiu ,sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, et.1,de luni pana joi intre orele 9.00- 14.00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (Zugravu Andreea Codruta) Zugravu Andreea Codruta , titular al proiectului"Locuinta de vacanta Ds + P +M , propus a fi amplasat in Sat Pestera, Nr 125 A ,Loc Moieciu, jud Brasov" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul "Locuinta de vacanta Ds + P +M , "propus a fi amplasat in Sat Pestera,Nr 125 A , Loc Moieciu, jud Brasov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politehnicii nr.3, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

Solicitare de emitere a autorizatiei de mediu - WWW.ANUNTMEDIU.RO

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
TERANO CONSTRUCT SRL, titular al activitatii "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN: 3811, desfasurata in Bucuresti, sector 3, str. Soldat Ghetu Anghel nr. 90H, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic in termen de 10 zile de la aparitia prezentului anunt, la sediul APM Bucuresti.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - PUBLICARE IN ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
ANUNT PUBLIC. privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 1057 MP Zemes", propus a fi realizat in extravilanul comunei Zemes, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz nr. 23, in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - PUBLICARE IN ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
ANUNT PUBLIC. privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 1055 MP Zemes", propus a se realiza in extravilanul localitatii Zemes, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Bacau, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz nr. 23, cod 600266 in zilele de luni pana joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii la proiectul deciziei etapei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Emitere aviz de mediu- Anunt Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
SC F.B.R. TOWERS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire ansamblu rezidential cu functiune mixta in regim de inaltime (S)+P+9E cu locuinte ( 51 apartamente ) si functiuni complementare parter (5 SAD-uri), acces auto, amenajare incinta si spatii verzi - conform PUZ aprobat prin HCL nr. 255/2017 "propus a fi amplasat in Timisoara, CF nr. 445771, nr.top. 445771, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, localitatea Timisoara, b-dul. Liviu Rebreanu nr. 18-18A si la adresa SC F.B.R. TOWERS SRL Timisoara, str Loichita Vasile, nr. 1-3, parter, SAD nr. 3, camera 1, bloc B, jud. Timis, in zilele de luni -joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 08.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Decizia etapei de incadrare de catre APM Bucuresti- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Jan 2022
SC/ PF Italian- Romanian Industrial Development Enterprise - IRIDE S.A., titular al proiectului Centrul de Diagnostic si Tratament Provita SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nici evaluarii adecvate, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului) si de evaluare adecvata, pentru proiectul "EXTINDERE ȘI RECONVERSIE CLADIRE DE BIROURI iN SPITAL (IDENTIFICATA iN CF CU OBIECTIV 18), AMENAJARI EXTERIOARE", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 9- 9A. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.30-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbuc.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. (S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L.) S.C. AMIS M.E. CONSTRUCT MONTAJ S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (CONFECTII METALICE), SEDIU ADMINISTRATIV, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM PRAHOVA, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (CONFECTII METALICE), SEDIU ADMINISTRATIV, PLATFORME, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Brazi, Sat Batesti, T12, P A70/10-19. 1. proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr.306 in zilele de Luni- Vineri, intre orele : 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 05.02.2022.

ANUNT PUBLIC ANPM Buzau. Solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
ARGHIR PRODEX SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Construire hale productie pavele si confectii metalice", propus a fi amplasat in municipiul Buzau, str. Șoseaua Brailei, nr. 61, T55, P884, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau si la sediul ARGHIR PRODEX SRL din municipiul Buzau, str. Orizontului, nr. 194A, judetul Buzau, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau.

ANUNT PUBLIC ANPM. Solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
AUTOGAMA SERVICE TOTAL SRL-D, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bragadiru, sos. Clinceni, nr. 23-25, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii, nr 1,0214301402, office@apmif.anpm.ro, intre orele 9:00- 13:00. Observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, timp de 10 zile de la aparitia prezentului anunt, la sediul APM Ilfov.

INTOCMIRE PLAN URBANISTIC- STABILIRE REGLEMENTARI ANPM CONSTANTA - prin www.anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
DRAGOMIR ELENA, cu domiciliul in Judetul Constanta, Municipiul Constanta, strada prof. Gheorghe Munteanu Murgoci, nr. 1, bl. B, sc. 1, et. 4, ap.13, titular al planului: "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC- STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", amplasat in Judetul Constanta, Comuna Agigea, Parcela A488/76, Lot 11, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta Comitetului Special Constituit din data de 03.11.2021, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon / fax: 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului."

Depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
PHILIP DOR COM SRL, titular al activitatii "Colectarea deseurilor nepericuloase" cod CAEN 3811, desfasurata in Bucuresti, sector 3, Drumul Gura Badicului nr. 194-200, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00 -12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunt Public Judetul Cluj Seralex Titular

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
ANUNT PUBLIC JUDETUL CLUJ. SC SERALEX SRL, titular al activitatilor: "Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor- COD CAEN 3831. Recuperarea materialelor reciclabile sortate- COD CAEN 3832. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor- COD CAEN 4677 SI 5157. Colectarea deseurilor nepericuloase- COD CAEN 3811. Colectarea deseurilor periculoase- COD CAEN 3812. Transporturi rutiere de marfuri- COD CAEN 4941 SI 6024. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile- COD CAEN 3710. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile- COD CAEN 3720. Colectarea si tratarea altor reziduuri- COD CAEN 9002", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere (prelungire) a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, DEJ, str. BISTRITEI, nr. 12 E, judetul CLUJ. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Conformitate Privind Protectia Mediului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC ICE EVENTS SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul `Fabrica de Gheata` din localitatea GILAU str. SUCEAG nr. 315 C jud. CLUJ Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - joi:9.00-16.30; vineri: 9.00-14.00

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
Anunt public privind:depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Lucrari de abandonare aferente sondei.1117-Satchinez, propus a fi amplasat in:localitatea Satchinez, CF.nr.402670-Satchinez, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis, municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis și la punctul de lucru al titularului din:localitatea Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de:luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

Anunt Public Dunca Construct Avand Sediul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
ANUNT PUBLIC 3-S.C. DUNCA CONSTRUCT S.R.L. avand sediul in jud.Bihor, mun.Oradea, str.Lacul Rosu nr.10, bloc AN97, ap.14, titular al documentatiei PUZ:CONSTRUIRE SHOWROOM, HALA DEPOZITARE MATERIALE DE CONSTRUCTII, IMPREJMUIRE, PORTI DE ACCES, PLATFORMA BETONATA, din:localitatea Ciorogarla, sos.Bucuresti FN, T20, P20/1-B/4, anunţă publicul interesat asupra:parcurgerii etapei de incadrare in cadrul:sedintei Comitetului Special Constituit din data de 11.03.2020 urmand ca planul sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Comentarii privind decizia etapei de incadrare se primesc in scris la sediul A.P.M.Ilfov, in termen de 10.zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Informatii privind impactul asupra mediului - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
M.V.D.V. SERVICE AUTO TEAM SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Popesti Leordeni, tarlaua 3, nr. cadastral 120660, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1,intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc de la sediul APM Ilfov, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
SC Trutzi SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu " CONSTRUIRE ANSAMBLU FORMAT DIN CLADIRE DE BIROURI P+2E, HALA DEPOZITARE P+1E PARTIAL, HALA DESCHISA PERIMETRAL IN REGIM DE INALTIME PARTER, CABINA PAZA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CURTE (PARCARI SI ACCESE RUTIERE), TOTEM PUBLICITAR, RACORD DN2, PUT FORAT, RACORD LA UTILITATI SI ALIPIRE TERENURI", propus a fi amplasat in Afumati, str. Bucuresti-Urziceni, nr.56, Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC Trutzi SRL, din jud. Suceava, Sat Scheia, str. Aleea Vamii, nr.26 in zilele de luni pana vineri, intre orele 9 si 13 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov .

ANUNT PUBLIC- ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Jan 2022
NEWCONCEPT TURISM MANAGEMENT SRL cu sediul in Mangalia str Muncitorului bl M4 sc B ap 22 CUI 34141802 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul construire complex vile turistice P si P+1 E,imprejmuire teren si desfiintare corpuri C1 C2 si C3 propus a fi amplasat in .SST 2 MAI COMUNA LIMANU STR PORTULUI NR 14 LOT 1-16 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului CONSTANTA. .Str.Unirii nr.23 si la sediul SOCIETATII , in zilele de luni-vineri ntre orele 10-13.Observariile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.