Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Birou fizic de preluare Anunturi

Piata ROMANA, Bucuresti

- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
ANEXA Nr. 5.G
la procedura


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)S.C. TELLUS SMART DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL, DRUMURI ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, SPATIU PARCARE, AMENAJARI EXTERIOARE, SISITEMATIZARE VERTICALA, PANOURI FIRMA SI PUBLICITATE, SIGNALISTICA, POST TRAFO, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Loc. Afumati, jud.Ilfov, nr. Cad.60394.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul S.C. TELLUS SMART DEVELOPMENT S.R.L.., in zilele de luni-vineri, intre orele . . . . . 9 :00 - 16 :00
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro

obtinere a Avizului Arhitectului Sef- Primaria Comunei Berceni. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
Subscrisii Baicu Giorgica si Baicu Beatrice- Alina, proprietari asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafata totala de 7500 mp din acte (7503 mp din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Arhitectului Sef, pentru documentatia PUZ "Intocmire PUZ - ansamblu de locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Primaria Comunei Berceni la data de 25.04.2024. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- ANPM ILFOV. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXECUTIE FORAJ NOU ALIMENTARE CU APA SI CASARE FORAJ EXSITENT, propus a fi amplasat in PANTELIMON, Bdul Biruintei Nr. 89, JUDETUL ILFOV. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul UNITED ROMANIAN BREWERIES BEREPROD din PANTELIMON, Bdul Biruintei Nr. 89, JUDETUL ILFOV, in zilele de luni-vineri intre orele 9:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
SC FORTE GAZ, titular al activitatii: 4671 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in sat Homocea, Comuna Homocea, Judetul Vrancea. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM VRANCEA, Str. Dinicu Golescu, Nr. 2, Focsani, Jud. Vrancea, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM VRANCEA, pe durata derularii procedurii de autorizare.

ANUNT PUBLIC- APM CALARASI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
DANUBE POWER RENEWABLES SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE CENTRALA FOTOVOLTAICA CUZA VODA, PUNCT DE CONEXIUNE, IMPREJMUIRE TEREN, POSTURI DE TRANSFORMARE, ACCES, DRUMURI INTERENE DE EXPLOATARE SI RETELE ELECTRICE AFRENTE", propus a fi amplasat in extravilan, sat Ceacu, comuna Cuza Voda, judetul Calarasi, C.F. 20424, 20425, 204428, 20976, in vecinatatea ariei naturale projetate ROSPA0051 Iezeru-Calarasi. Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, Calarasi, Calarasi, 910005 si la sediul DANUBE POWER RENEWABLES SRL cu sediul in strada B-dul Ferdinand, nr. 70, et. 3, sector 2, municipiul Bucuresti, in zilele de luni- vineri, intre orele 10.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC - APM GALATI. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. Haghiac Catalin-Marius anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Impadurirea unei suprafete de teren agricol din comuna Pechea, judetul Galati" propus a fi amplasat in UAT Pechea, T110, P1019/1, NC 106906, T110, P1019/1/1, NC 106907, jud. Galati. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Galati, apmgl.anpm.ro, sectiunea Reglementari-Acordul de mediu-Documentatii procedura EIA si EA-Memorii de prezentare 2024 si la d-ulHaghiac Catalin- Marius cu domiciliul in Mun. Galati, str.Constructorilor, nr.8, bl.H2, sc.1, et.8, ap.40, jud. Galati, C.P.: 800371. Observatiile publicului se primesc pe adresa de e-mail office@apmgl.anpm.ro sau fax 0236-471009.

.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
SC RetuRO Sistem Garantie Returnare SA, titular al activitatilor asociate codurilor CAEN 3832 (Recuperarea materialelor reciclabile sortate) si 4677 (Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru amplasat in incinta Parcului industrial "Olympian North Bucharest Park" din Otopeni, Sos. Odaii nr. 20-22.
Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00.

ANUNT PUBLIC - Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
COMUNA CURTEA, titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Curtea, judetul Timi , organizat in U.P. XII Comuna Curtea, amplasat pe teritoriul U.A.T. Curtea, jud. Timis , anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de plan si finalizarii raportului de mediu. Consultarea proiectului si a raportului de mediu se poate realiza la sediul Primariei Comunei Curtea din loc. Curtea str. Principala nr. 268 jud. Timi zilnic intre orele 08:00 - 16:00. Comentariile si propunerile se vor transmite in scris la sediul proiectantului S.C. Greenvirotim S.R.L. din Timisoara, Piata Unirii nr. 3 jud. Timis si la sediul APM Timi , str. Liviu Rebreanu nr. 18 - 18A in termen de 48 de zile calendaristice de la aparitia anuntului

ANUNT PUBLIC - Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
COMUNA CURTEA, titularul Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica si privata apartinand Comunei Curtea, judetul Timis, organizat in U.P. XII Comuna Curtea, amplasat pe teritoriul U.A.T. Curtea, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra audierii publice a raportului de mediu care va avea loc in data de 17.06.2024. Prezentarea raportului de mediu se va face incepand cu ora 15:00 la sediul Primariei Comunei Curtea, adresa loc. Curtea str. Principala nr. 268, jud. Timis. Autoritati participante: Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Consiliul Judetean Timis, Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Agentia Nationala a Imbunatatirilor Funciare R.A., Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis, Directia Silvica Timis, ANANP Timis, A.N. Apele Romane - ABA Banat, ISU Timis, Primaria Comunei Curtea. Dezbaterea este deschisa publicului interesat.

ANUNT PUBLIC. Privind -Decizia etapei de incadrare.- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
ANUNT PUBLIC-Privind -Decizia etapei de incadrare-. S.C. CATUMA S.R.L. titular al proiectului « EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI " in perimetrul de exploatare " LUNCA MURESULUI 70761", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul " EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI " propus a fi amplasat in extravilanul comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8 - 16, vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC. Privind -Decizia etapei de incadrare.- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. Privind -Decizia etapei de incadrare. S.C. CATUMA S.R.L. titular al proiectului "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI " in perimetrul de exploatare "LUNCA MURESULUI BOAR ", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul « EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" propus a fi amplasat in extravilanul localitatii comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8 - 16, vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba. Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC- APM CARAS-SEVERIN Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
SC NEW ENERGY PALTINIS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de construire - PARC FOTOVOLTAIC SI IMPREJMUIRE", propus a fi amplasat in localitatea Paltinis, jud. Caras- Severin, CF 32094, 32262, 32263, 32264, 32266, 32278, 32091, 32092, 32093. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/ pe pagina web a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras - Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73 si la sediul titularului, mun. Timisoara, Piata Unirii, nr. 5, etaj 1, jud. Timis in zilele de luni - joi/ vineri intre orele 9.00 - 15.00 / 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras - Severin din Resita, str. Petru Maior, nr. 73, tel. 0255/223053, fax 0255/226729 si email: office@apmcs.anpm.ro.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
INFORMARE: Aceasta informare este efectuata de S.C. BENY TRALOG S.R.L., S.C. ROMAGROTEHNICA S.R.L., cu sediul in sat Otelec, nr. 457, respectiv sat Ghiroda, nr. 107, jud. Timis, tel. 0740740778 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor Elaborare P.U.Z. - ZONA SERVICII - PRODUCTIE, PLATFORMA, LOGISTICA, DEPOZITARE SI DOTARI, amplasat in LOC. SACALAZ, JUD. TIMIS, parcela: C.F. nr. 416656 Sacalaz; C.F. nr. 416657 Sacalaz. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii se vor produce urmatoarele: - PUZ - ZONA SERVICII - PRODUCTIE, PLATFORMA, LOGISTICA, DEPOZITARE SI DOTARI Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare menajera a localitatii. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dna Suteu Maria, tel.0722592825., dupa data de 08.05.2024.

ANUNT PUBLIC- APM TIMIS. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
INFORMARE: Aceasta informare este efectuata de S.C. BENY TRALOG S.R.L., S.C. ROMAGROTEHNICA S.R.L., cu sediul in sat Otelec, nr. 457, respectiv sat Ghiroda, nr. 107, jud. Timis, tel. 0740740778 ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor Elaborare P.U.Z. - ZONA SERVICII - PRODUCTIE, PLATFORMA, LOGISTICA, DEPOZITARE SI DOTARI, amplasat in LOC. SACALAZ, JUD. TIMIS, parcela: C.F. nr. 416656 Sacalaz; C.F. nr. 416657 Sacalaz. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al acestei investitii se vor produce urmatoarele: - PUZ - ZONA SERVICII - PRODUCTIE, PLATFORMA, LOGISTICA, DEPOZITARE SI DOTARI Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare menajera a localitatii. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau telefonic la dna Suteu Maria, tel.0722592825., dupa data de 08.05.2024.

ANUNT PUBLIC- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
ANUNT PUBLIC Composesoratul Lupsa - Musca, titular al Amenajamentului fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Lupsa - Musca, organizat in UP I Composesoratul Lupsa Musca, amplasament UAT Lupsa, UAT Posaga, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite inscris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)

S.C LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul EXECUTIE FORAJE PENTRU IRIGAT SI INTRETINERE SPATII VERZI, propus a fi amplasat in com.Snagov, sat Tancabesti, jud. Ilfov,nr.cad. 113494, CF 113494.
Informatiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul S.C LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI SRL, str.Clopotarii Vechi, nr 18, Bucuresti, sector 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
PRIMARIA COMUNEI GHIRODA, titular al proiectului: "CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI ILUMINAT PUBLIC - TORNSONUL 8 DIN PROIECTUL: CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI PISTE PENTRU BICICLETE, TROTUAR SI ILUMINAT PUBLIC PE TRASEUL TIMISOARA-CALEA LUGOJULUI-REMETEA MARE", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM TIMIS, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI ILUMINAT PUBLIC - TORNSONUL 8 DIN PROIECTUL: CONSTRUIRE DRUM COLECTOR SI PISTE PENTRU BICICLETE, TROTUAR SI ILUMINAT PUBLIC PE TRASEUL TIMISOARA-CALEA LUGOJULUI- REMETEA MARE" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Ghiroda, pe terenul identificat prin extras CF nr. 411234, jud. Timis
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, in zilele de luni-joi intre orele 8:00- 16:30, vineri intre orele 8:00- 14:00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.- APM PRAHOVA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Apr 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. S.C KALETEPE GURAL SRL
Fost S.C.PINK INTERNATIONAL S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFIINTARE CONSTRUCTIE C10 propus a fi amplasat in Municipiul Ploiesti , Strada Depozitelor, Nr.4, Nr. Cadastral si carte funciara 127917, Judetul PRAHOVA. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului: Agentia pentru Protectia Mediului Prahova
si la sediul Strada Gheorghe Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : Agentia pentru Protectia Mediului Prahova

ANUNT PUBLIC- APM BUZAU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2024
S.C. SOLARIS PARK SIX SRL SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica si imprejmuire", propus a fi amplasat in extravilan comuna Gheraseni, nr. cad. 21197, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau si Ia sediul S.C. SOLARIS PARK SIX SRL, din municipiul Bucuresti, sector 5, str. Braului, nr. 18-18A, camera 3, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau.

ANUNT PUBLIC- APM BUZAU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 23 Apr 2024
S.C. SOLARIS PARK SIX SRL SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica si imprejmuire", propus a fi amplasat in extravilan comuna Gheraseni, nr. cad. 21197, judetul Buzau. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau si Ia sediul S.C. SOLARIS PARK SIX SRL, din municipiul Bucuresti, sector 5, str. Braului, nr. 18-18A, camera 3, in zilele de luni-vineri, intre orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, judetul Buzau.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Cum public Anunt de Mediu in Ziarul Anunt de Mediu®

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2024. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
25 Apr 2024
#boycotAustria