Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Engie Romania Anun Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2021
*ENGIE ROMANIA S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul -inlocuire rețea de distribuție gaze naturale pe strada Rahova, pe strada Carantinei și alei spate blocuri alimentate din strada Rahova, orașul Brăila, jud. Brăila cu conducte și racorduri MP- din PE 100 SDR11 și lucrări de protecție catodică-, propus a fi amplasat in jud. Brăila, mun. Brăila, str. Rahova, Carantinei, Alei spate blocuri, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918, Eremia Grigorescu, Plevna. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila- mun. Braila, Bd. Independenţei, nr. 16, Bl. B5 şi la sediul titularului, mun. București, Sectorul 4, B-dul Mărășești, nr. 4-6, in zilele lucrătoare intre orele 9.00- 13.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2021
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM. Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anuntul public pentru Etapa de incadrare- Ziarul Anuntul de Vest

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2021
Anuntul public pentru Etapa de incadrare - faza PUZ Titularii GROZAV DAN STEFAN, PRISACARU FLORICA, cu domiciliul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului "PUZ - DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", in intravilanul comunei Sag, C.F. 406510 , Nr Cad 406510, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr.21A, etaj 2, Ap.4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC ANPM TIMISOARA. - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2021
ANUNT PUBLIC ANPM TIMISOARA. ROTARIU ADELINA, ROTARIU DANIEL, ROTARIU IOAN. titulari ai planului "PUZ-Zona locuinte cu functiuni complementare", loc. Chisoda, extravilan, nr. CF 414136, jud Timis, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ANPM BRASOV- Ziarul Anunt de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 29 Nov 2021
Cooperativa Agricola Marienburg (CUI 40481485) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Diversificarea activitatii societatii prin realizarea facilitatilor de procesare, conditionare si depozitare pentru porumb zaharat", propus a fi amplasat in Judetul Brasov, comuna Feldioara FN, amplasament identificat prin CF 100650 Feldioara. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov, str. Politechnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Brasov.

ANUNT PUBLIC ANPM ALBA- PRIN www.anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Nov 2021
ANUNT PUBLIC ANPM ALBA. SC Szekelyko SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire sat de vacanta - casute tip camping si servicii conexe, alimentatie publica, SPA si agrement, propus a fi amplasat in Com. Rimetea, sat Rimetea, FN, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni- joi, intre orele 09.00- 14.30 si vineri, intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba.

ANUNT PUBLIC ANPM IASI- ZIARUL ANUNTUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 26 Nov 2021
ANUNT PUBLIC ANPM IASI. RADUC MARIA, RADUC BOGDAN - IONUT, MIHAI IOANA-ANDREEA si MIHAI CEZAR-VASILE, titulari ai proiectului "CONSTRUIRE DOUA ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATIILOR AGRICOLE", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM IASI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE DOUA ANEXE GOSPODARESTI ALE EXPLOATATIILOR AGRICOLE", propus a fi amplasat in EXTRAVILAN COMUNA VICTORIA, JUD. IASI. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM IASI din Iasi, Calea Chisinaului nr. 43, in zilele de luni, marti, joi 08.00- 16.30, vineri 08.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmis.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Obtinere autorizatiei de mediu ANPM PRAHOVA- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
SC ALEADI STN SRL cu sediul in Ploiesti,Str Gageni,nr 64 anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul TRANSPORT RUTIER DE MARFURI ȘI DEȘEURI PERICULOASE cu amplasamentul in Ploiesti. Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, Str Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr 306, luni, marti, miercuri intre orele 09-13, joi inchis si vineri 09-12.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM PRAHOVA- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
SC BASIL INTERFOREST SRL, titular al proiectului: EXTINDERE HALA PARTER, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, de catre APM Prahova, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si a nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI BIROURI (CONTAINERE MODULARE), ATELIER TAMPLARIE, RASTELE METALICE ACOPERITE, AMENAJARE ACCES CAROSABIL, ALEI,UTILITATI SI BRANSAMENTE propus a fi amplasat in Comuna Blejoi, Sat Ploiestori ,T25,PA208/41, PRAHOVA. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

ANUNT PUBLIC ANPM BUCURESTI - ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
ROYAL EDIMEX SRL, titulara al activitatii "Alte activitati de tiparire n.c.a. "cod CAEN 1812, desfasurata in Bucuresti, sector 3, str. Popa Nan nr. 181 anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impact ul activitatii pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti,0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

ANUNT PUBLIC ANPM - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
AUTOMOTIVE WORKSHOP SRL, titular al activitatii "Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice" cod CAEN 2511,desfasurate in Cernica, str. Drumul Intre Tarlale nr. 19C, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Ilfov, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM Ilfov timp de 10 zile de la aparitia prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC ANPM CALARASI - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
SC TDG WASTE MANAGEMENT SRL, Loc. Budesti, Str. Garii nr. 36, Jud. Calarasi loc. Budesti, str. Carii, nr. 6, in catitate de titular al activitatii desfasurata in loc. Budesti, Str. Garii, nr. 36, Jud Calarasi, anunta publicul interesat asupra dezbaterii publicul interesat asupra dezbaterii publice pentru defasurarea activitatilor de colectare deseuri nepericuloase si comert cu ridicata al deseurilor si resturilor ce se va efectua prin e-mail,in data de 02.12.2021,ora 12. Punctele de vedere le puteti transmite, pana la data de 02.12.2021,sub semnatura si cu datele de identificare la Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi, Sos. Chiciului, nr. 2 sau pe adresele de e-mail:office@apmcl.anpm.ro si reglementari@apmcl.anpm.ro si la TDG WASTE MANAGEMENT SRL, loc. Budestgi, Str. Garii, nr.36, Jud.Calarasi,
e-mail: tdgwastemanagement@yahoo.com.

ANUNT PUBLIC MEDIU ANPM GORJ- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
Gerea Aurelia Claudia anunta elaborararea primei versiuni a PUZ ,,Construire locuinta parter, anexe gospodaresti (foisor,magazie)piscine,,, comuna Turcinesti , jud.Gorj , si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza la APM GORJ, strada Unirii, nr 76, zilnic intre orele 09.00- 15.00 in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC- A.PM- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
ANUNT PUBLIC-A.PM. Cluj amunta publicul interesat cà planul/ programul "Elaborare documentatie PUZ pentru Construire casa de vacanta, operatiuni notariale privind circulatia imobiliara- constituire drept de servitute de trecere" in comuna Belis, satul Balcesti, CF Nr. 53494 si 52829, jud. Cluj, nu necesità evaluare de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare farà aviz de mediu. Titular: BOB GEORGE RADU, municipiul Cluj- Napoca, Calea Motilor , nr. 46, ap. I, judetul Cluj. Observatiile si comentarile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se trimit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, n. 99, bl. 9B, cod 400609. tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro, in zilele de lumi-joi, intre orele 9.00-14.00 vineri intre orele 09-13.

ANUNT PUBLIC ANPM BUCURESTI- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 25 Nov 2021
S.C Malexi One SRL, cu sediul in str. Matei Basarab, nr. 33, sector 3, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C.- O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr. RO11202781 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea Cod CAEN 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. desfasurata in str. Inclinata, nr.1-3,PARTER, CAM.5 SI ETAJ 1, CAM.1, sector 5 Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 9:00- 12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti.

TULCEA. ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2021
TULCEA. ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR:SC UNIVET SRL. SEDIU: MACIN , STRADA ION HELIADE RADULESCU NR 48 JUDET TULCEA. TELEFON/ FAX 0757708607. ACTIVITATEA: FABRICAREA PRODUSELOR PENTRU HRANA ANIMALELOR DE COMPANIE COD CAEN 1572, AMPLASARE OBIECTIV: ORAS MACIN STRADA I DECEMBRIE NR 139 JUDET TULCEA. SCOPUL ATIVITATII: FABRICAREA PRODUSELOR PENTRU HRANA ANIMALELOR DE COMPANIE COD CAEN 1572. PREZENTAREA ACTIVITATII: In orasului intravilanul acin se desfasoara activitatea de fabicare a produselor pentru hrana animalelor conform codului CAEN 1572. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon: 0240/510622, fax: 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu:

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu: POLITAN PROD 97 SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hala depozitare, imprejmuire si utilitati" propus a fi amplasat in comuna Joita, sat Bacu, T66, P 526/19, NC 36638 ,CF 36638, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni- joi intre orele 9,00- 14,00 si vineri intre orele 9,00- 12,00 si la domiciliul dlui POLITAN PROD 97 SRL, din com. Chiajna, str. Sergent Tudor Gheorghe, judetul Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu.

ANUNT PUBLIC - ANPM GALATI- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2021
ANUNT PUBLIC - ANPM GALATI. SC DOI STEJARI SRL anunta depunerea cererii pentru emiterea Autorizatiei de mediu pentru obiectivul Spalatorie auto, avand ca obiect de activitate Intretinerea si repararea autovehiculelor, cod CAEN 4520, amplasat in Sat Priponestii de Jos, Comuna Priponesti, Nr. 25, Judet Galati. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Galati, Strada Regimentul 11 Siret 2, Galati.

Anuntam publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare APM PRAHOVA- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2021
ANUNT PUBLIC ANPM PRAHOVA. SC MOON ESCAPE COMARNIC S.R.L., titular al proiectului ,,CONSTRUIRE UNITATI DE CAZARE DE TIP BUNGALOW", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,,CONSTRUIRE UNITATI DE CAZARE DE TIP BUNGALOW", propus a fi amplasat in: strada Ghiosesti, nr. F.N., Comarnic, jud. Prahova, nr. Cadastral 25871. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri- Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 24 Nov 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare
MINCU BECALI THEODORAMINCU BECALI THEODORA, titular al proiectului "CONSTRUIRE ANSAMBLU
LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+7E+ER, IMPREJMUIRE
TEREN, RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI", anunta publicul interesat asupra
luarii deciziei etapei de incadrare

NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII
ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA

de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE
COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+7E+ER, IMPREJMUIRE TEREN,
RACORDURI, BRANSAMENTE/UTILITATI", propus a fi amplasat in localitatea
Voluntari, T 47, P959, P959/4, NC 126066, judetul Ilfov.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate
la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.
1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet:
apmif.anpm.ro.
Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6,
Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de
internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.