Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca®, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2023
S.C. AVITOP S.A. in calitate de titular al activitatilor CAEN 1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare); CAEN 1012 - prelucrarea si conservarea carnii; CAEN 3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, desfasurate la punctul de lucru "Abator de pasari" din loc. Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei integrate de mediu. Documentatia de solicitare poate fi consultata la sediul social al titularului din loc. Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, email: avitop@avitop.ro si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi din str. Calea Chisinaului nr. 43, mun. Iasi, de luni pana vineri intre orele 9:00- 14:00. Eventualele comentariile asupra documentatiei solicitarii se transmit la APM Iasi in termen de 30 zile de la depunerea solicitarii.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 08 Jun 2023
S.C. AVITOP S.A. in calitate de titular al activitatilor CAEN 1013 - fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare); CAEN 1012 - prelucrarea si conservarea carnii; CAEN 3821 - tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase, desfasurate la punctul de lucru "Abator de pasari" din loc. Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii pentru obtinerea Autorizatiei integrate de mediu. Documentatia de solicitare poate fi consultata la sediul social al titularului din loc. Razboieni, com. Ion Neculce, jud. Iasi, email: avitop@avitop.ro si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Iasi din str. Calea Chisinaului nr. 43, mun. Iasi, de luni pana vineri intre orele 9:00- 14:00. Eventualele comentariile asupra documentatiei solicitarii se transmit la APM Iasi in termen de 30 zile de la depunerea solicitarii.

Decizia A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
S.C. Cerasus Avium S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei A.P.M. Galati de incadrare fara evaluare adecvata si fara evaluare de mediu a planului ,, Amenajamentul fondului forestier proprietate privata - U.P. I Lunca", amplasat pe raza comunei Jorasti, din judetul Galati. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: - planul nu propune proiecte prevazute in Anexa nr. 2 a Legii nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. Planul prevede impadurirea suprafetelor libere de vegetatie/ ochiurilor de padure fara a schimba destinatia acestora; - suprafata planului este de 222,05 ha; - zona studiata in cadrul planului mentionat nu face parte dintr-o arie naturala protejata declarata conform legislatiei in vigoare; - din analiza planului conform criteriilor pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa I a H.G. nr. 1076/2004, s-a constatat ca planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului. Observatiile publicului se vor primi in scris la A.P.M. Galati (pe email: office@apmgl.anpm.ro sau fax:0236.471.009), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.

Protectia Mediului Arad. Anunt Public de Mediu. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
ANUNT SC PROFILE GALVANIZATE SRL cu sediul in Municipiul Arad, Strada Mesterul Manole, nr. 16, judet Arad, telefon 0730101398, e-mail: angelica@profilegalvanizate.ro, doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru punctul de lucru din Municipiul Arad, Strada Mesterul Manole, nr. 16, judet Arad, telefon 0730101398, e-mail: angelica@profilegalvanizate.ro, unde se desfasoara activitatea de Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, cod CAEN 2511, in scopul productie, avand ca principale faze ale procesului tehnologic urmatoarele: productia de tabla cutata, profile metalice. Masurile de protectie a factorilor de mediu: Apa: Nu este cazul. Aer: Nu este cazul. Sol: Platforme betonate Gestiunea deseurilor: Pubele Observatiile publicului formulate in scris/ informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/ pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului FN, tel. 0257/280331; 0257/280996, in timp de zece zile lucratoare dupa data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC.- APM ALBA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
ANUNT PUBLIC. Composesoratul Urbarialistilor cu sediul in orasul Campeni, str. Valea Bistrii nr.40 jud. Alba, titular al proiectului de plan "Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarialistilor Campeni si al persoanelor fizice Vesa Ioan Toma si Cosma Ioan , UPXIV COMPOSESORATUL CAMPENI" cu amplasamentul in UAT Campeni,UAT Sohodol, jud. Alba, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din loc. Campeni, str. Valea Bistrii nr. 40 jud. Alba, in zilele de luni - vineri intre orele 10 - 14. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.- APM HUNEDOARA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. S.C. GASPECO L&D S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Amplasare container (benzinarie transportabila) si semnalistica specifica in zona parcarilor din incinta DEDEMAN`` situat in Municipiul Hunedoara, Bulevardul Traian Nr. 7, judetul Hunedoara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, in zilele de luni-joi, intre orele 8,00-16,00, iar vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmhd.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Solicitare de emitere a acordului de mediu- APM CLUJ. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
Moldovan Marin Virgil in calitate de reprezentant al SC GMG LOGISTIC PARK SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Elaborare Documentatie Tehnica pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Interventii In Vederea Reconstruirii partiale - Hala de Depozitare si Birouri P+2E, Organizare de santier" propus a fi amplasat in municipiul Cluj-Napoca, str. Taietura Turcului, nr. 47, judetul Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99 si la sediul SC GMG LOGISTIC PARK SRL cu sediul in jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Gh. Șincai, nr. 13, in zilele de luni-joi intre orele 09:00-14:00 si vineri intre orele 09:00-12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Cluj- Napoca, str. Calea Dorobantilor, nr. 99, jud. Cluj.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
SC AUTO PAINTED WINGS SRL cu sediul in PLOPENI PH STR.VICTORIEI NR.5 Anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: COD CAEN 4520 "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cu amplasamentul in PLOPENI PH STR. PATRIEI NR.4 INCINTA SANTIER 2.

Anunt public privind autorizatie de construire - APM CRAIOVA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
Anunt public privind autorizatie de construire Beneficiara S.C. PK Brown S.R.L., cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, biroul nr. 5, et. 11, sectorul 2, Bucuresti, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/3444/2017 si avand C.U.I. 37215319, anunta publicul interesat asupra emiterii Autorizatiei de Construire nr. 248 din 17.03.2023 de Primaria Municipiului Craiova cu privire la imobilele situate in B-dul Dacia, nr. 5E-5J, Craiova, judetul Dolj, pentru lucrari de "DESFIINTARE IMPREJMUIRE EXISTENTA ȘI PLATFORME BETONATE, CONSTRUIRE IMOBIL P CU FUNCTIUNEA DE MAGAZIN RETAIL, CONSTRUCTII ANEXE (POST TRAFO, GOSPODARIE INCENDIU), AMENAJARI EXTERIOARE IN INCINTA (PLATFORMA PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, RASTEL CARUCIOARE, STATIE INCARCARE MAȘINI ELECTRICE, PANOURI SOLARE), ACCESE AUTO ȘI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE BARIERE AUTOMATE, AMPLASARE SEMNALE PUBLICITARE (UNIPOL, TOTEM, CASETE, PANOURI PE FATADA ȘI IN PARCARE), ORGANIZARE DE ȘANTIER, RETELE INSTALATII IN INCINTA".

DEZBATERE PUBLICA APM CARAS- SEVERIN Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
Anunt public privind dezbaterea publica. SC MAXAGRO CENTER SRL, cu sediul social in localitatea GATAIA, str. Carpati nr. 70, camera 3, inregistrata la ONRC Timis sub nr. J35/2390/2009 avand Codul de Identificare Fiscala: 26291604, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Amenajare si exploatare cariera de granodiorit in perimetrul Surduc 2" propus a fi amplasat in comuna Forotic, judetul Caras-Severin. Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului Caras- Severin poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, strada Petru Maior, numarul 73, in zilele de luni-joi intre orele 9:00- 15:00 si vineri intre orele 9:00- 13:00 si la sediul SC MAXAGRO CENTER SRL, din localitatea GATAIA, str. Carpati nr. 70, in zilele de luni- vineri intre orele 9:00-15:00 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet http://apmcs.anpm.ro/. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria comunei Forotic, Str. Primariei nr. 21, judetul Caras- Severin, in data de 7 iulie 2023, incepand cu orele 10:00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind raportul privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin din Resita, str. Petru Maior, 73, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro, pana la data de 7 iulie 2023 ora 10:00.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntconstanta.ro in ZIARUL ANUNT CONSTANTEAN

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu
PODGORIA OVIDIU S.R.L., cu sediul in sat Poiana, str. Cerealelor nr. 13, judet
Constanta, titulara proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare
de catre A.P.M. Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII
IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului
asupra mediului, pentru:
"CONSTRUIRE CRAMA PENTRU PROCESARE
ȘI iMBUTELIERE VIN DIN STRUGURI ȘI ORGANIZARE
DE ȘANTIER iN VEDEREA CONSTRUIRII",
propus a fi amplasat in oras Ovidiu, sat Poiana, intravilan, tarla 57, parcela A306/70/2, lot
2.2, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot
fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str. Unirii
nr. 23, in zilele de luni-joi, intre orele 08.00-16.00, vineri, intre orele 08.00-14.00, precum si
la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii
anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
ANEXA Nr. 5.G la procedura. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu


SC MAGNET DEVELOPMENTS SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE DRUMURI, PISTE DE BICICLETE, RETELE EDILITARE, BRANSAMENTE PENTRU DEZVOLTARE ANSAMBLU REZIDENTIAL TUNARI SITUAT IN COMUNA TUNARI, JUDETUL ILFOV, FAZA 2, propus a fi amplasat in localitatea Tunari, Str. 1 Decembrie, Nr. 119, T39, P124/19/3, Lot 48 (1) - Nr. Cad. 64167, Lot 48 (2) - Nr.Cad. 64730, Lot 48 (3) - Nr.Cad. 64169, Lot 49 - Nr.Cad. 63800, Lot 34 - Nr.Cad. 63785, Lot

24 - Nr. Cad. 63775, Lot 5 - Nr. Cad. 63756, Lot 14 - Nr.Cad. 63765, Lot 20 - Nr.Cad. 63771, Lot

35 - Nr.Cad. 63786, Lot 41 - Nr.Cad. 63792, Lot 45 - Nr.Cad. 63796, judetul Ilfov.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 09.00-13.00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru protectia mediului Ilfov.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
ANUNT PUBLIC 3

SC AMCO OTOPENI S.A., MARCU CONSTANTIN ȘI MARCU GRATIELA-MONICA, titulari al planului/programului " iNTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU OBIECTIVUL: CONSTRUIRE HYPERMARKET P+1E partial, MAGAZIN RETAIL PARTER, CONSTRUCTII ANEXE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, AMENAJARI EXTERIOARE", din orasul Otopeni, Șos. Bucuresti-Ploiesti km13,2/ Calea Bucurestilor, nr. 73-79; nr. cad. 117320; 116224, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 03.05.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.
Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
ANEXA Nr. 5.G
la procedura


Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
(titularul proiectului)NK SMART CABLES SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE TREI CORPURI DE CLADIRE, C1-CLADIRE DE BIROURI, C2 SI C3 HALE DEPOZITARE CABLURI ELECTRICE IGNIFUGE, PLATFORMA EXTERIOARA BETONATA NEACOPERITA, PENTRU DEPOZITARE CABLURI ELECTRICE IGNIFUGE, SPATII VERZI, PARCARI, CIRCULATII, IMPREJMUIRE, UTILITATI" , propus a fi amplasat in Tarla 3, PARCELA 66/40, nr. cad.: 58909 , Comuna CERNICA, Satul CALDARARU, jud. ILFOV.
Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul Primariei Comunei Cernica , in zilele de luni-vineri intre orele 8-16.
Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.

ANUNT DE MEDIU - APM DOLJ. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
ANUNT PUBLIC 1. SC SIC PAN SRL, avand sediul in comuna Unirea, Jud Dolj, titular al planului "Amenajamentul UP I Perisor", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Astfel s-a initiat procesul de elaborare a amenajamentului silvic pentru fondul forestier administrat, situat in limitele teritoriale ale UP I Perisor, ce nu se suprapun partial sau integral peste arii naturale de interes comunitar. Planul amenajamentului poate fi consultat la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Dolj din municipiul Craiova, str Petru Rares, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00- 14.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Dolj, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

APM TIMISOARE. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 07 Jun 2023
BOGHIAN CIPRIAN-EUGEN, TOTH DELIA-LOREDANA, TOTH PETRICA-ALEXANDRU, titulari ai planului "PUZ - ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", propus a fi amplasat in localitatea Ghiroda, str. Aleea Biruintei, jud. Timis, CF 407316, 407707, 407708, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform HG nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara.

ANUNT MEDIU - APM CONSTANTA. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
Guliu Iancu si Guliu Catina, cu domiciliul in municipiul Constanta, str. Merisor nr. 38B , titular al proiectului Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta: nu este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire vila turtstica D+P+2E+3Eretras cu parcari la demisol si spatii comerciale la parter, propus a fi amplasat in orasul Navodari, zona Mamaia Nord str. A.6, f.n. lot 5 /1/1, judetul Constanta.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din strada Unirii, nr. 23, Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9 -13. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
MARCO AUTO 94 SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 3, str. Ion Sahighian nr. 2, informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu . Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti.

Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
SC SGROM ELEVEN SRL titular al proicetului Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire parc fotovoltaic, imprejmuire incinta si racord la SEN", propus a fi amplasat in Comuna Bara, CF 403202. Cf nr. 403201 judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro -Sectiunca Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

APM SIBIU - ANUNT PUBLIC MEDIU. Anunt publicat prin situl oficial www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 06 Jun 2023
SC PRO MIHAI EMINESCU TRUST, cu sediul in MALANCRAV, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu, pentru activitatea: Fabricarea sucurilor din fructe si legume, cod CAEN 1032, activitate ce se desfasoara in localitatea Malancrav, str. Zona Livezii nr. 86 A. Informatii privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita autorizatia de mediu pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu din mun. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A. sau e-mail: office@anpmsb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Sibiu.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2023. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
10 Jun 2023
#boycotAustria