Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi® sau Ziarul Locuri de Munca (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Nov 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru: Lucrari de abandonare aferente sondei 678 Calacea, propus a fi amplasat in lcom. Satchinez, extravilan loc. Satchinez, CF nr. 402242, nr. cad. 5105, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis,localitatea Timisoara, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, și la adresa titularului din Bucuresti,str. Coralilor, nr. 22, sector 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Petrom Prin Iken Construct Management Anun

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Nov 2021
OMV PETROM SA prin:S.C. IKEN Construct Management S.R.L., anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare pentru proiectul:DESFIINTARE CONSTRUCTII SI INSTALATII SI REMEDIERE SOL CONTAMINAT DIN CADRUL STATIEI DE COGENERARE SUPLAC, propus a fi amplasat in:com.Suplacu de Barcau, extravilan-jud.Bihor. Decizia autorității de mediu precum și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM.Bihor din:Oradea, bv.Dacia, nr.25/A, in zilele de luni-vineri, intre orele:9-14, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmbh.ro, și la sediul titularului:București, str.Coralilor, nr.22, sector.1, in zilele de luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul autorității competente pentru protecția mediului APM.Bihor, din:Oradea, bv.Dacia, nr.25/A, in termen de 10.zile de la publicarea pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Romania Petroleum Products Anunta Intentia

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Nov 2021
Mol Romania Petroleum Products S.R.L., anunta intentia de innoire a autorizatiei de mediu pentru activitatea Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate cu co CAEN:4730, desfasurata la punctele de lucru din Comuna Giarmata, Autostrada A1, tronson Timisoara-Lugoj (km 44+500-km 54+500), lot 3, km 47+650, partea dreapta si Autostrada A1, tronson Timisoara-Lugoj (km 44+500-km 54+500), lot 3, km 47+650,partea stanga, judet Timis

Informare Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Nov 2021
INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor.
Aceasta informare este facuta de CIRCU GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Giroc, sat Giroc, Judetul Timis str. Trandafirilor nr. 103 , telefon 0723336556 , ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru PUZ-ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - PARCELELE 406924, 407661, localitatea Giroc, judetul Timis.
Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Giroc.
Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.
Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugesti si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 08.04.2021.

Transilvania Towers Development Avand Sediul

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Nov 2021

S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500.

NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE
* Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

Util Avand Sediul Municipiul Timisoara

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 19 Nov 2021

S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216.

NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE
* Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro
Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM CONSTANTA- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
ECO SOLAR POWER S.R.L avand sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Lacul Tei, Nr. 1-3, Camera 618, titular al planului/ programului Planului / Programului "PUZ - Infiintare Parc Fotovoltaic Baneasa", in comuna Baneasa, Extravila, Parcelele A757/9, A757/10/1, A757/14, A757/2- Lot 1, A757/2- Lot 2,A753/7, A757/13 , A575/15 si A575/16, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal "PUZ -Infiintare Parc Fotovoltaic Baneasa". Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08.00- 16.00, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu ANPM Constanta- www.anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
ECO SOLAR POWER S.R.L avand sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Lacul Tei, Nr. 1-3, Camera 618, titular al planului/ programului Planului / Programului "PUZ -Infiintare Parc Fotovoltaic Baneasa", in comuna Baneasa, Extravila, Parcelele A757/9, A757/10/1, A757/14, A757/2- Lot 1, A757/2- Lot 2,A753/7, A757/13 , A575/15 si A575/16, judetul Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul APM CONSTANTA cu sediul in Strada Unirii, nr. 23, Constanta, de luni pana vineri intre orele 9:00 -13:00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM CONSTANTA, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ANPM - ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC BLACK STONE CONSTRUCT SRL, jud. Giurgiu, titular al planului "Dezmembrare in loturi pentru construire locuinte P+1E", in vederea aprobarii PUZ -ului ce se va implementa in judetul Giurgiu, com. Joita, satul Joita, Strada Podul Banului, T 43, P260/67, NC 37024, CF 37024, anunta publicul interesat asupra faptului ca in urma analizarii documentatiei in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 17.11.2021, in format electronic, s-a luat decizia nesolicitarii evaluarii de mediu si nesolicitarii evaluarii adecvate pentru planul sus amintit si de emitere a actului de reglementare, dupa completarea documentatiei. Informatiile despre planul propus pot fi obtinute la sediul A.P.M. Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, scara A+B, Giurgiu, de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu pana in a zecea zi de la data aparitiei anuntului in presa.

Anunt public privind depunerea

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
SC OMV PETROM SA titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei-1117.Satchinez" propus a fi amplasat in loc.Satchinez, CF.nr.402670 Satchinez, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei-1117 Satchinez", propus a fi amplasat in localitatea Satchinez, CF.nr.402670 Satchinez, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Timis din localitatea Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public. Grigorescu Nicolae Victorin Mihai,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
Grigorescu Nicolae Victorin Mihai, Morosanu Constantin Eugen, Antal Cristina si Guiman Robert George, in calitate de titularii planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata - UP I Oboare-Deleanu", extravilanul UAT Moroeni, judetul Dambovita, anunta autoritatile consultate si publicul interesat luarea Deciziei nr. 3 din 21.07.2021 de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului. Informatiile despre plan pot fi consultate la adresa www.apmdb.anpm.ro si la sediul APM Dambovita din municipiul Targoviste, Calea Ialomitei, nr. 1, intervalul orar 9-14 al fiecarei zi lucratoare.

Anunt de mediu procedura de autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-927.Satchinez", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Satchinez, CF.nr.402558, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud.Timis si la sediul din Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis

ANUNT PUBLIC. Societatea FBR Automotive & Design,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
Societatea FBR Automotive & Design, cu sediul in localitatea Baleni-Sarbi, judet Dambovita, Str. Preot Popescu Vasile nr 2, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru obiectivul "Punct de lucru FBR Automotive & Design pe amplasamentul str. Buiacului nr 1E, localitatea Mogosoaia, jud. Ilfov. Activitatea consta mecanica generala, vopsitorie si tinichigerie, spalatorie auto, vulcanizare, piese auto. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii nr 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni-joi, orele 9-13, vineri 9:12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov.

ANUNT PUBLIC ANMPM CONSTANTA- ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 18 Nov 2021
Villanueva Garcia Ruben prin Lacusta Mihaela, cu domiciliul in Mun Constanta, Str Calafatului nr 64, Jud Constanta, titular al proiectului:Construire imobil S+P+4E locuinte, imprejmuire teren si organizare de santier, propus a fi amplasat in Oras Navodari, Zona Mamaia Sat, Str M19, FN, parcela A166/3/1, Lot 17/2/2, judet Constanta, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta, in cadrul procedurii de evaluare asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul: "Construire imobil S+P+4E locuinte, imprejmuire teren si organizare de santier" propus a fi amplasat in Oras Navodari, Zona Mamaia Sat, Str M19, FN, parcela A166/3/1, Lot 17/2/2, judet Constanta. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Constanta din municipiul Constanta, Str Unirii, nr 23, Judetul Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Constanta.

Depuneriea solicitarii de emitere a acordului de mediu - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
ROCK GREEN DEVELOPMENT S.R.L anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU CLADIRI CU FUNCTIUNI MIXTE (LOCUINTE, COMERT, SERVICII, ALTE DOTARI COMPLEMENTARE) REGIM DE INALTIME 2S+P+ 2E+E3r - 2S+P+ 3E +E 4r, IMPREJMUIRE, UTILITATI, AMENAJARE TEREN, ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 2, Str. Matasari 18- 22, 24, 24B. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului ROCK GREEN DEVELOPMENT S.R.L din municipiul Bucuresti, sector 5, str. Veseliei nr. 3-5, corp C, biroul 1, etaj 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ANPM - ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu B&P ELECTRONIC SERVICE S.R.L. B&P ELECTRONIC SERVICE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL NEALIMENTAR , DEMOLARE CONSTRUCTIE EXISTENTA, propus a fi amplasat in SNAGOV, strada Ghermanesti, nr. 74, jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti din str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul B&P ELECTRONIC SERVICE S.R.L din Bd. Bucurestii Noi, nr. 183- 185, sector 1, Bucuresti , in zilele de luni - vineri, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov sau email: office@apmif.anpm.ro.

SolicitarE de obtinere a Avizului Favorabil ANPM- prin www.anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
S.C. STEEL TRANSPORT & LOGISTIC S.R. L., beneficiarul proprietar al terenului situat in Soseaua Garii Catelu, NR. 501, nr. cadastral 234812 (204092 vechi), inscris in CF 234812 (204092 vechi) in suprafata de 41.904 mp anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD - CONSTRUIRE ANSAMBLU FUNCTIUNI MIXTE - birouri, comert, servicii si locuire RHpropus= 2S+P+11E, amenajare si imprejmuire teren si organizare de executie. Propunerile si observatiile referitoare la acest PUD pot fi depuse in scris la sediul Primariei Sector 3, din str. Calea Dudesti nr.191, - Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail pudurbanism@primarie3.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC S.C. SIRE S.R.L.,

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
ANUNT PUBLIC S.C. SIRE S.R.L., cu sediul in judetul Arad, Localitatea Arad, Str. Calea Zimandului, Nr. FN, tel: 0743557473, inregistrata la O.R.C. cu C.U.I. nr. RO1705700, numar de ordine in registrul comertului: J/02/708/1992, informeaza pe cei interesati ca doreste sa obtina autorizatie de mediu pentru activitatea desfasurata la sediul din localitatea Arad, Str. Calea Zimandului, Nr. FN, jud. Arad. Fabricarea altor echipamente electrice - cod CAEN 2790 Principalele faze ale procesului tehnologic sunt urmatoarele: - Receptie materie prima, montare/asamblare produse finite, verificare, ambalare, si livrare Masurile de protectie a factorilor de mediu: Apa: ape uzate colectate in sistemul de canalizare al municipiului Arad Aer: Centrale termice pe gaz si aeroterme Sol: Platforme betonate Gestiune deseuri: pubele/containere, reciclare/valorificare prin operatori autorizati Substante periculoase: in spatii special amenajate Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/ pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, tel: 0257280331; 0257280996 in timp de zece zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt.

Solicitare de obtinere a Avizului de Oportunitate

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
Ginga Traian, proprietar al terenului situat in comuna Moara Vlasiei, tarla 23, parcela 80/1, nr. cadastral 58262, in suprafata de 18.040mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate pentru documentatia PUZ - Dezmembrare teren T23 P80/1, Sat Caciulati, Comuna Moara Vlasiei. Documentatia a fost depusa la Consiliul Judetean Ilfov la data de 27.05.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 1, strada General Gheorghe Manu nr. 18, (tel 021 21256 93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 17 Nov 2021
R.B.R. SERVICII S.R.L., titular al activitatii de "Fabricare de mobila pentru birouri si magazine" , cod CAEN 3101, desfasurata in Bucuresti, Sector 5, Str. ZABRAUTULUI, NR. 28-32, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0721.213.403.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0721.213.403 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Profesional Global Press SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2021. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.