Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

ANUNT PUBLIC - mediu- ANPM BUZAU- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
WSS AL GEBO GOLD, titular al Planului Urbanistic Zonal -Sala de evenimente corp C1, Corp C2 depozitare, amplasat in loc. Costesti, sat Spataru, Judetul Buzau, T15, P242, N.C. 24105 anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Buzau, str. Sfantul Sava, Nr. 3, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNT PUBLIC- titular al Planului Urbanistic Zonal- Ziarul Anunt de Mediu - ANPM Buzau

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
WSS AL GEBO GOLD, titular al Planului Urbanistic Zonal -Sala de evenimente corp C1, Corp C2 depozitare, amplasat in loc. Costesti, sat Spataru, Judetul Buzau, T15, P242, N.C. 24105 anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Buzau, str. Sfantul Sava, Nr. 3, zilnic intre orele 08-16, in termen de
18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
Societatea LAERTIUS CAPITAL MANAGEMENT SRL CUI 33851666 cu sediul social in oras Sibiu, str. Alexandru Vlahuta nr. 2, cam.6 Jud. Ilfov in calitate de titular al planului PUZ - ZONA MIXTA SERVICII SI COMERT SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI T 125, P 506, NC 60280 in suprafata de 27.600,00 mp+5.483,00 oras Balotesti Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 29.09.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu.Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

ANUNT PUBLIC APM BRASOV- prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
S.C Reycle Group Banat S.R.L, C.U.I 25451391, J11/68/2017 cu sediul in judet Caras Severin, Sat Glimboca, numarul 381 BC, ANUNTA PLUBLICULUI INTERESAT asupra obtinerii autorizatiei de mediu pentru functionarea activitatii de recuperare a materialelor reciclabile sortate, menajere si industrial nepericuloase in zona UZINA 2 - ZIZIN, cu suprafata de 13,5 hectare, la SE de MUNICIPIUL BRAȘOV, malul drept al paraului TIMISUL SE C, la N DJ 103 A, la S DE 42 , la V teren de 2,35 hectare si S.C. CET BRASOV S.A, la EST paraul DURBAV. Observatiile publicui se primesc in scris la sediul APM BRASOV, str. POLITEHNICII NR. 3, pe toata perioada de derulare a proceduri de autorizare.

ANUNT PUBLIC ANPM TIMIS

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI TIMISOARA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Reciclare IN SITU DN 59F km 20+000 - 22+034 " propus a fi amplasat in comuna Valcani, pe DN 59F, judetul Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A, jud.Timis in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 800-1630 si la sediul D.R.D.P. Timisoara, str. Coriolan Baran, nr. 18, jud. Timis, in zilele de luni- vineri intre orele 07.30- 15.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.

Anunt public de Mediu- ANPM ARAD

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
ANUNT PUBLIC SC MOBILA FLORIBELLA SRL, titular al activitatii: "FABRICARE DE MOBILA CAEN 3109", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, CICIR, str.ANTON PANN, nr.24(fost 80), judetul ARAD. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM ARAD, Splaiul Mures,FN,Municipiul ARAD in zilele de luni - joi, intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 - 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM ARAD, pe durata derularii procedurii de autorizare. ADMINISTRATOR EC.DANIELA BREJE

Anunt Public ANPM Bucuresti

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC GEOLGAU COM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul de EDIFICARE SPATIU PRESTARI SERVICII-SPALATORIE AUTO SELF SERVICE-3 POSTURI SI ANEXE-CAMERA TEHNICA/BOXA, parter, amenajere incinta, platforme si organizare de santier, propus a fi amplasat pe str. Ghetu Anghel nr. 90D, sect. 3, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, si la sediul titularului din str. 19 Noiembrie, nr.55, sector 3, cin zilele de luni-vineri intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primes zilnic la sedium APM Bucuresti.

Anunt Public ANPM Timis

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
S.C. LUSSAM S.R.L. TIMISOARA, anunta intentia de a obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cu cod CAEN 5610-RESTAURANTE, desfasurata la punctul de lucru din TIMISOARA, str. Regiment 13 Calarasi nr. 3.

Anunt Public TIMISOARA

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
SC OMV PETROM SA titular al proiectului: "Demolare plarforma tehnologica C1. Abandonare sonda. 6007" propus a fi amplasat in sat Calacea, comuna Ortisoara, identificat prin CF nr. 105972- Ortioara, nr. top. 105972, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Demolare plarforma tehnologica C1. Abandonare sonda 6007" propus a fi amplasat in:sat Calacea, comuna Ortisoara, identificat prin CF nr.105972-Ortioara, nr.top.105972, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in zilele de luni-joi, intre orele: 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului.Timis.

Mega Image Anunta Publicul Interesat Asupra

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
SC MEGA IMAGE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P, BAZIN VIDANJABIL, AMPLASARE TOTEM SI RECLAMA LUMINOASA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in LOC. OTOPENI, STRADA CALEA BUCURESTI, NR. 105, ILFOV. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul B-dul Timisoara, nr. 26, sector 6, Bucuresti , in zilele de L-V, intre orele 09:00-15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

Anunt Prealabil Privind Area Publica Documentelor

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
ANUNT PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI Denumire judet: Constanta Denumire UAT: CIOBANU Sectoare cadastrale: 14,16,21, 22 O.C.P.I.Constanta anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare cadastrale
nr.14, 16,21,22 din U.A.T.CIOBANU, pe o perioada de 60 de zile calendaristice, conform pct.3.4 din Ordinul Directorului General al ANCPI nr.1427/2017, cu modificarile si completarile ulterioare. UAT CIOBANU Data de inceput a afisarii: 27.01.2021 Data de sfarsit a afisarii: 29.03.2021 Adresa locului afisarii publice: Str.Eroilor nr.40A, Comuna CIOBANU Repere pentru identificarea locatiei: INCINTA PRIMARIEI COMUNEI CIOBANU. Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primariei, cu respectarea dispozitiilor legale privind obligatiile persoanelor pe perioada starii de alerta si pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Informatii privind Programul national de cadastru si carte funciara 2015-2023 se pot obtine pe site-ul ANCPI la adresa http:/www.ancpi.ro/pnccf/.

Anunt Public Forest Muntenia Titular Planului

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
ANUNT PUBLIC S.C. B.P.W. FOREST MUNTENIA S.R.L. titular al Planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand S.C. B.P.W. FOREST MUNTENIA S.R.L., jud. Mures - U.P. II B.P.W. Gura Teghii, jud. Buzau, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Gura Teghii, judetul Buzau, anunta publicul interesat aupra depunerii primei versiuni a planului la APM Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M Buzau, Strada Democratiei, nr. 11, cod postal: 120018, jud. Buzau, si la sediul titularului in Sat Albesti, Comuna Albesti, Str. CALEA BARATILOR, Nr. 14, camera 12, Judet Mures, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Buzau, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt.

Anunt de mediu publicat prin anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
Rarau Paradise Resort SRL cu sediul social in Municipiu Iasi, str. STIHI, la sediul Cabinetului de Avocati "Enciu & Arnautu", Bloc STIHI, Etaj 1, Ap. 1 jud. Iasi, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Suceava in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pemtru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in mun. Campulung Moldovenesc, str. Izvorul Alb, f.n., jud. Suceava. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, din municipiul Suceava, str. Bistritei, nr. 1A, in zilele de luni-joi, intre orele 8-15 si vineri, intre orele 8-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava.

ANUNT PUBLIC PROCEDURA DE AUTORIZARE - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 16 May 2022
SZEKELYKO SRL, cu sediul social in judetul Cluj, comuna Floresti, anunta public inceperea demersurilor cu privire la obtinerea avizului de mediu pentru investitia ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII PRIVIND "CONSTRUIRE SAT DE VACANTA- CASUTE TIP CAMPING SI SERVICII CONEXE, ALIMENTATIE PUBLICA, SPA SI AGREMENT", in localitatea Rimetea, judetul Alba.Com. Rimetea, sat Rimetea, jud. Alba Terenul pe care se vor realiza constructiile este proprietatea privata a SC SZEKELYKO SRL, identificat prin:CF nr. 70071, nr.topo. 70071; S teren = 5500.00 mp Prima versiune a planului/programului poate fi solicitat la adresa torjai_zs@yahoo.com, sau prin telefon: 0737307304, in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00- 12.00. Observatii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ALBA, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. "OMV PETROM SA- ZIARUL ANUNTUL DE VEST TIMIS

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare. "OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 1063 Satchinez", propus a fi amplasat in com. Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-1063 Satchinez", propus a fi amplasat in com.Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis".

Anunt public privind decizia etapei de incadrare- APM TIMIS- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare. "OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 1063 Satchinez", propus a fi amplasat in com. Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-1063 Satchinez", propus a fi amplasat in com.Satchinez, extravilan, CF 402830, nr.top.402830, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis".

Anunt public privind decizia etapei de incadrare- APM TIMIS- ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare. "OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 96 Biled", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 96 Biled", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Biled,
CF nr.403111, nr.cad.403111, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului".

"OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
*Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu. "OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-30 Pordeanu", propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Beba Veche, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud. Timis si la sediul titularului, Municipiul Timisoara, Piata Unirii, nr.3, judetul Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis"

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu APM ARAD- publicare Ziarul Anuntul de Vest

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
SC Rompetrol Downstream SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL", propus a fi amplasat in comuna Sagu, Lot 2 Autostrada A1, km 530+ 536, stanga, identificat prin CF nr.306030, CF nr. 306846 Sagu, judetul Arad. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Arad, din Municipiul Arad, str.Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, str. Piata Presei Libere, nr.3-5, Bl.City Gate Northern Tower, et.2, Sectorul 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str.Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni- vineri, orele 8.00-14.00.

Depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu APM ARAD- publicare Ziarul Anuntul de Vest

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
SC Rompetrol Downstream SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI ROMPETROL", propus a fi amplasat in comuna Sagu, Lot 2 Autostrada A1, km 530+ 536, dreapta, identificat prin CF nr. 306030, CF nr.306846 Sagu, judetul Arad. Informatiile privind proiectul pot fi consultate la sediul APM Arad, din Municipiul Arad, str.Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, str. Piata Presei Libere, nr. 3-5, Bl.City Gate Northern Tower, et.2, Sectorul 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Municipiul Arad, str.Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni-vineri, orele 8.00- 14.00.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
26 May 2022