Publicare anunturi Libertatea, ziar national, 250.000 exemplare/editie

Anunt de Mediu

Publicati acum anuntul online pe 33 site-uri + 1 aparitie intr-unul din ziarele: Anuntul Telefonic, Ziarul de Pierderi®, Ziarul Locuri de Munca, Ziarul Anunt de Mediu®, Ziarul Juridic (in functie de categorie)! Pret - 50 Lei, maxim 40 cuvinte. Lista tuturor site-urilor si modalitatile de plata le gasiti sub formularul de publicare al anuntului.
Publica acum

Anunt Public Privind Depunerea Solicit

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu.- www.anuntmediu.ro

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. ILIE OVIDIU IULIAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA CONFECTII METALICE", propus a fi amplasat in Otopeni, str. Ion Creanga 8, jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul ILIE OVIDIU IULIAN, Braila, str. Oborului 2, bl. AC2, AP.63 in zilele de luni- vineri intre orele 8.00-16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, email: office@apmif.anpm.ro

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu - PUBLICARE IN ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu LUPINOCOM INTERNATIONAL S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE PARCARE LA SOL AFERENTA ANSAMBLULUI REZIDENTIAL, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE EXECUTARI LUCRARI", propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 4, Bd. Metalurgiei, Nr. 132, Lot 10, Lot 11, Lot 12, Lot 14, Lot 15, Lot 16, Lot 17, Lot 18, Lot 1, Lot 1, Lot 2, Lot 2, LOT 1, NC 234613. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului LUPINOCOM INTERNATIONAL SRL din Bucuresti, Sectorul 3, Bdul. Unirii, nr. 69, Tronson 3, Bloc G2b, Etaj 2, Ap.7, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu- WWW.ANUNTMEDIU.RO- ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 14 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Parcare in aer liber cu bariera electrica", propus a fi amplasat in Municipiul Bucuresti, Sector 1, Drumul Padurea Neagra, nr.6-10. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA din Sos. Bucuresti-Ploiesti, Nr. 172-176, Cladirea A, Etaj 1, Sector 1, Bucuresti, in zilele de luni-vineri intre orele 8.30-12.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bucuresti.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu, APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2022
SC SELCO CONSTRUCT SRL si SC YASAR FAMILY SRL, coproprietari ai terenului situat in judetul Ilfov, oras Magurele, Tarla 7, Parcela 20/75, 20/76, 20/77, 20/78, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul PUZ ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE, ANEXE SI UTILITATI si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a avizului de mediu, APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2022
CINIERU DUMITRU si CINIERU MIHAELA avand domiciliul in judetul Ilfov, oras Magurele, sat Alunis, Str. Alunis,
nr. 302, coproprietari ai terenului situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 11, Parcela 31/28 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN - CONSTRUCTII DE LOCUINTE INDIVIDUALE / CUPLATE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - P+1E+M si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 13 May 2022
SOLAR SRL titular al activitatilor: cod CAEN 3600- Captarea, tratarea si distributia apei si cod CAEN 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate la adresa Șoseaua de Centura nr. 50, Ștefanestii de jos, judetul Ilfov- COMPLEX REZIDENTIAL COSMOPOLIS, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM ILFOV, Aleea Lacul Morii Nr. 1, Bucuresti, Tel/ Fax: 0214306677 in zilele de luni- joi intre orele 9.00- 12.00 Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM ILFOV.

Depunerea solicitarii de emitere a autorizatiei de mediu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
GALLO NERO SERVICE SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 2, str. Baicului nr. 25 informeaza ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti.

Obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
SC CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL, titular al proiectului "Lucrari in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la halele de productie 1, 3 si anexa administrative-sociala nr. 2", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari in vederea obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu la halele de productie 1, 3 si anexa administrative-sociala nr. 2", propus a fi amplasat in mun. Timisoara, str. Avram Imbroane, nr. 9, CF 405050, nr. top. 405050, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8-16:30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC STRABAG SRL S.C. STRABAG S.R.L., prin imputernicit BOGDAN CATANA, cu sediul in Bucuresti, sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 90, et. 5, camera 514, titular al proiectului Construire bazin piscicol agrement cu extragere de agregate minerale de balastiera - in perimetrul X (zece)" propus a fi amplasat in comuna Domnesti, sat Domnesti, T 3, Parcela 15/3/11, 15/3/12, 15/3/13, nr. cad. 103252, judetul Ilfov anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov: PROIECTUL PROPUS SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, EVALUAREA ASUPRA CORPURILOR DE APA SI NU SE SUPUNE EVALUARII ADECVATE 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de in zilele de luni pana vineri, in zilele de luni - joi, intre orele 9 -13 si vineri intre 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

SOLICITAREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
SC BOGDAN RESTAURANTE SRL, CU SEDIUL IN STRADA DIMITRIE CANTEMIR, NR 17, SAT CIOFLOCENI, COMUNA SNAGOV, JUD. ILFOV , INREGISTRATA LA O.N.R.C CU J23/3455/2019, CUI RO35299909, INFORMEAZA PE CEI INTERESATI CA S-A DEPUS SOLICITAREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA , DESFASURATA IN STR. PACHE PROTOPOPESCU NR 51, SECTOR 2 , BUCURESTI. INFORMATII SE POT SOLICITA LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI DIN SECTOR 6, ALEEA LACUL MORII NR. 1 , INTRE ORELE 09:00-12:00, DE LUNI PANA VINERI. PROPUNERI SAU CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SEDIUL A.P.M. BUCURESTI IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI ARGES, IN ZIARUL DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
ANUNT PUBLIC 1. Anunt public privind dezbaterea publica Bajan Cornelia, Ungureanu Calin Gheorghe, Ungureanu Claudia, Pirpiliu Radu dimitrie, Pirpilie Mihaela si Ulmamei Alexandra in calitate de proprietari prin SC SILVA PROIECT EXPERT SRL titulari ai planului Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand persoanelor fizice Bajan Cornelia, Ungureanu Calin Gheorghe, Ungureanu Claudia, Pirpiliu Radu dimitrie, Pirpilie Mihaela si Ulmamei Alexandra - UP I Valea Lui Ivan "anunta publicul interesat asupra disponibilizarii amenajamentului fondului forestier, a finalizarii raportului de mediu (cu concluziile Studiului de evaluare adecvata) si organizarea sedintei de dezbatere publica pentru planul propus, inclusiv raportul de mediu. Raportul de mediu (cu concluziile Studiului de evaluare adecvata) si amenajamentul fondului forestier pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00- 13.00. Documentatia se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu conf. HG
nr. 1076/2007. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Arges, str. Egalitatii nr. 50A, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00- 13.00. Documentele sus mentionate sunt disponibie si la urmatoarea adresa de internet: www.apmag.anpm.ro. Dezbaterea publica a Raportul de mediu (cu concluziile Studiului de evaluare adecvata) se va desfasura electronic (avand in vedere prevederile Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a HG 636/ 09.06.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021 precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, in raport cu procedurile de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului), in data de 18.11.2021 incepand cu orele 1200. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A, jud. Arges pana la data de 17.11.2021 in termen de 48 zile calenadaristice de la data publicarii prezentului anunt).

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-Demolare platforma tehnologica.C1. Abandoanare sonda.6007 propus a fi amplasat in:sat Calacea-comuna Ortisoara, identificat prin CF.nr.105972-Ortisoara, nr.top.105972, Jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis-Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis și la sediul titularului, municipiul Timisoara-str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

Anunt Public Privind Depunerea Solicitarii

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-Demolare platforma tehnologica. Abandoanre sonda.751 propus a fi amplasat in:sat Calacea-comuna Ortisoara, identificat prin:CF.nr.120369-Ortisoara, nr.top.120369, Jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis, Municipiul Timisoara-B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timis și la sediul titularului, municipiul Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi intre orele:8:00-16:30, vineri intre orele:8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM.Timis.

Ungur Daniela Domiciliul Petuniei Cluj

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
UNGUR DANIELA cu domiciliul in DEJ, ale.Petuniei nr. 7, jud. Cluj, reprezentantă a SC XUD 2017 SRL, titular al proiectului "SUC de FRUCTE din MARAMUREȘ-REȚETE din STRĂBUNI-TEHNOLOGIE din VIITOR" propus a fi amplasat in CURTUIUSU MIC, com. COPALNIC-MANASTUR, nr. 3A, județul MARAMUREȘ anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pt. proiectul sus menționat. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș din localitatea Baia Mare, str. Iza nr.1A, in zilele de luni-joi intre 8-16.30 și vineri intre 8-14 și la următoarea adresa de internet: http://apmmm.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenția pentru Protecția Mediului Maramureș.

Anunt Public Timisoara Stea Igiena Tehnica

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
ANUNT PUBLIC TIMISOARA. SC STEA-ROM SRL, SC IGIENA TEHNICA SRL, titulari ai planului "PUZ - Zona mixta: comert, birouri si locuinte (2S+P+14E+Er)", propus a fi amplasat in Municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 171, CF nr. 430277, Nr.cad. 430277, judetul Timis, anunta publicul interesat ca, in conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, planul se incadreaza in categoria planurilor si programelor care stabilesc cadrul pentru emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevazute in anexele nr. 1 si 2 la H.G. nr. 445/2009, necesitind efectuarea evaluarii de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se pot face in scris la sediul APM Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 10 zile calendaristice de la aparitia anuntului.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU - publicare Ziarul de Mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC TIMBERMAR PROD SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul taierea si rindeluirea lemnului din localitatea Valea Ierii nr 154 F. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediu APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - joi: 9:00-16:30; vineri: 9:00-14:00.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU ANPM BRASOV - ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 12 May 2022
Cooperativa Agricola Marienburg anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" pentru proiectul "Diversificarea activitatii societatii prin realizarea facilitatilor de procesare, conditionare si depozitare pentru porumb zaharat", propus a fi amplasat in Judetul Brasov, comuna Feldioara FN, amplasament identificat prin CF 100650 Feldioara. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Brasov, str. Politechnicii nr. 3, in zilele de luni-joi intre orele 8- 16.30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov.

Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu APM Hunedoara. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Rompetrol Downstream SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul (denumirea proiectului), "Construire statie mixta distributie carburanti Rompetrol" propus a fi amplasat in (adresa amplasamentului) Mun.Orastie, extravilan autostrada A1 km 340+ 500 dreapta, Judetul Hunedoara Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM HUNEDOARA din Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25 in zilele de luni pana joi intre orele 800 - 1600 si vineri intre orele 900 - 1300 si la sediul (denumirea titularului) Rompetrol Downstream SRL (adresa) in Mun. Bucuresti, str. Piata Presei Libere, Nr. 3-5, Bl. City Gate Northern Tower, et.2, Sector 1. in zilele de luni- vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM HUNEDOARA.

Depunerea solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu APM ILFOV. Anunt publicat prin www.anuntmediu.ro in ZIARUL ANUNT DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 May 2022
SANTILIANA HOLDING SRL, titular al activitatii "Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate" cod CAEN 4730, desfasurata in Ilfov, Cernica, Sos. Decebal, nr. 173- 175, anunta asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul activitatii pot fi obtinute la sediul APM Ilfov, sector 6, aleea Lacul Morii nr 1, intre orele 9:00- 13:00. Eventuale observatii din partea publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.

Anunturi Online

Anunturi in ziare nationale

Publicati Citatii in ziarul Adevarul

Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale

Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat

Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Publica anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea


Ziarul Libertatea
Ghid de publicat anunturi in ziarul Libertatea

Cum public anunturi de mica publicitate in ziarul Libertatea?

Pasul 1 - Calculare pret anunturi Libertatea

Pentru a publica anunturi in ziarul Libertatea va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul anuntului pentru ziarul Libertatea de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anunturile pentru ziarul Libertatea vor fi stocate in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Cum aleg zilele in care sa apara anunturile pentru ziarul Libertatea?

Pentru a publica un anunt/anunturi in ziarul Libertatea aveti doua optiuni:

  1. Aparitii Consecutive - furnizati un numar de aparitii dorit si dupa plata anuntului/anunturilor pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea incepand cu prima editie libera pentru cate aparitii ati ales.
  2. Aparitii Selective - selectati precis zilele de aparitie ale anuntului pentru ziarul Libertatea incluzand ziua si luna. Pentru acest tip de aparitii plata trebuie facuta cu 2 zile inaintea primei zile de aparitie pentru a se putea confirma plata si trimite anuntul/anunturile la publicare in ziarul Libertatea in timp util.

    Daca plata nu este facuta in timp util publicarea zilelor sarite se va face consecutiv dupa datele alese sau la specificatiile clientului in alte editii libere ale ziarului Libertatea.

Cum confirm plata anunturi ziarul Libertatea?

Pentru a confirma plata anunturi ziarul Libertatea va rugam sa trimiteti o poza (copie) a confirmarii de plata la email: office@mediapress.ro sau WhatsApp: 0770.595.458, in cadrul careia sa mentionati si numarul anuntului pentru care s-a efectuat plata.

Cand imi apar anunturile in ziarul Libertatea?

Pentru aparitiile consecutive daca plata a fost confirmata astazi pana in ora 14 anunturile in ziarul Libertatea vor aparea in editia de maine sau prima editie libera a ziarului Libertatea. Daca se confirma plata astazi dupa ora 14 atunci anunturile in ziarul Libertatea va aparea in editia de peste 2 zile a ziarului Libertatea.

Anunturile pentru ziarul Libertatea vor aparea in zilele alese de client pentru aparitiile selective daca plata este confirmata in timp util pentru prima aparitie.

Cum platesc anunturile in ziarul Libertatea?

Plata anunturilor pentru ziarul Libertatea se poate face prin posta (mandat online si mandat postal), prin transfer bancar si prin trezorerie pentru societatile de stat. Toate detaliile privitoare la plata anunturilor pentru ziarul Libertatea le puteti gasi aici.

Clientii din Bucuresti si maxim 5km in jurul Bucurestiului a caror comanda depaseste 450 Lei pot plati in numerar direct prin intermediul unui curier ce se va deplasa gratuit in maxim 2 ore la adresa dumneavoastra.

Pot primi ziarul Libertatea cu anunturile mele?

Pentru a primi editia ziarului Libertatea in care vor aparea anunturile dumneavoastra va rugam sa bifati optiunea "Vreau sa primesc ziarul (le) in care public anuntul" din formularul de calcul al pretului anuntului pentru ziarul Libertatea.

Clientii care nu au ales optiunea si au nevoie de ziarul Libertatea sunt invitati sa sune la sediul nostru la numarul de telefon 0724.572.505.

Cum pot afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea"?

Pentru a afla numarul anunturilor publicate in ziarul "Libertatea" va rugam sa ne sunati la numarul de telefon 0724.572.505 iar un reprezentant al societatii noastre va va ajuta.

Exemple anunturi la rubricile Adunari generale(AGOA, AGEA) in ziarul "Libertatea"?

Consiliul de administratie al .....................................................persoana juridica romana, sediul ................................................. J.../......./2010, CUI ............., in temeiul Legii ...../...... succesiv modificata si republicata si Statutului societatii, convoaca Adunarea Generala Extraordinara pentru data de ..........., ora ........, la ........................................... , pentru prima convocare, iar la data de ..................., ora ............ la aceeasi adresa pentru a doua convocare, in cazul in care cea dintai adunare nu s-ar putea desfasura din cauza neindeplinirii conditiilor legale, cu urmatoarea Ordine de Zi: 1. Aprobarea modificarii si completarii statutului societatii, astfel: Art...... alin....... se modifica astfel:

Desemnarea persoanelor imputernicite sa reprezinte societatea pentru inregistrarile si actualizarile la ORC, BVB si CNVM. La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe toate persoanele care au calitatea de actionar si sunt inregistrate in Registrul actionarilor societatii tinut de ................................, la sfarsitul zilei de ..................... stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor inscrisi in registrul actionarilor societatii, pastrat la ............................... la data de referinta in locul in care se desfasoara adunarile generale ale actionarilor, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate valid sau, in cazul actionarilor persoane juridice si fizice reprezentate, cu procura speciala emisa de societate data persoanei fizice care le reprezinta sau cu alte acte in forma autentificata din care sa rezulte ca sunt reprezentantii legali ai acestora. Procurile speciale vor fi depuse/expediate intr-un exemplar original la sediul societatii din ....................................................................., inainte de ................................ (data postei de expediere), sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala. Procurile care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul de procura speciala pus la dispozitie ............................................... sau care nu sunt transmise in termenul prevazut mai sus nu sunt opozabile societatii. Formularele de procura speciala se pot ridica intre orele ................... in zilele lucratoare, de la sediul societatii mai sus mentionat incepand cu data de ...................... Alte documente si informatii vizand probleme inscrise pe ordinea de zi a adunarii pot fi consultate sau procurate contra cost la sediul societatii de catre persoanele ce isi demonstreaza calitatea de actionar si identitatea, incepand cu data de ..............., intre orele .................... in zilele lucratoare. Data de inregistrare este propusa a fi ...................... Informatii suplimentare la ................................

Cum public anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile?

Definitie anunturi in ziarul Libertatea pentru atribuire Fonduri Europene nerambursabile: Prin FONDUL SOCIAL EUROPEAN, respectiv Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 "Investeste in oameni!" intelegem Fondurile europene, acele instrumente financiare create de Uniunea Europena, pentru Romania si statele membre UE cu scopul de a dezvolta anumite domenii si a sprijini tarile membre la atingerea anumitor standarde de dezvoltare, atat economica, dar si sociala sau culturala.

Sunt doua modalitati de publicare a anunturilor in ziarul Libertatea pentru fonduri structurale:

1. MARE PUBLICITATE - CU SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la MARE PUBLICITATE va rugam sa trimiteti un mail la office@mediapress.ro cu textul anuntului insotit de siglele ce trebuiesc inserate in macheta (modul) dvs. Grafica impusa de fondurile europene va fi realizata de societatea noastra GRATUIT. Deoarece este o procedura stricta va invitam sa ne contactati la nr. de telefon 0721.213.403 pentru lamuriri suplimentare.

2. MICA PUBLICITATE - FARA SIGLELE Uniunii Europene
Pentru a publica un anunt ce face obiectul "definitiei" in ziarul Libertatea la mica publicitate va rugam sa completati formularul de mai sus: introduceti textul anuntului, alegeti categoria, numarul de aparitii sau zilele de aparitie dorite si selectati ce extraoptiuni doriti.

Dupa ce apasati "Calculeaza" veti primi pretul pentru anuntul dumneavoastra in ziarul Libertatea. Daca doriti sa alegeti alta categorie sau alte extra-optiuni puteti reface calculul de oricate ori doriti.

Pasul 2 - Datele personale si FACTURA PROFORMA pentru anunturi Libertatea

Cand considerati ca anuntul pentru ziarul Libertatea este corect si pretul va convine apasati "Publica" si completati un formular cu date personale pentru a primi factura proforma.

Pasul 3 - Inregistrare anunturi Libertatea pe site

Dupa completarea datelor personale anuntul dumneavoastra pentru ziarul Libertatea va fi stocat in baza noastra de date si un email cu detaliile anuntului, pretul si modalitatile de plata va fi trimis pe adresa dumneavoastra de email.

Pasul 4 - Plata anunturi Libertatea si aparitia in ziarul Libertatea

Dupa plata anuntului pentru ziarul Libertatea acesta va aparea in ziarul Libertatea la datele selectate de dumneavoastra daca specificati zile de aparitie si platiti in timpul necesar sau incepand cu prima editie libera daca alegeti aparitii consecutive.

Exemple anunturi Libertatea la rubrica DIVERSE

Anunturi Libertatea Diverse (pentru anunturi de mediu sau sentinte judecatoresti)

SC............................ SRL, cu sediul in Str. ..........., nr. ......., sector ......., Loc............, inregistrata la O.N.R.C. -O.R.C.T.B. cu CUI nr. ......., informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: "........................." desfasurata in Str. .............., nr. ...., sector ......localitatea. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului ................., din ........., Str............., intre orele ..... - ........, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. .........., in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunturi Libertatea DIVERSE (sentinte judecatoresti)

JUDECATORIA .................... din Loc .................- Sectia .............., Sentinta ................nr........., Sedinta Publica (din data .............din dosar nr.............. Instanta constituita din: Presedinte: .................si Grefier: .............. Respinge/Admite actiunea formulata de reclamantul ................., cu domiciliul in Loc............., str. ....................., nr.........., sector ............, in contradictoriu cu paratul ...........................cu domiciliul in loc................, str. ....................., nr......, bl.........., sc........., et........., ap.........., sector ........... citat si prin publicitate, ca intemeiata / neintemeiata. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica, astazi .............

Exemple anunturi Libertatea CITATII

Anunturi Libertatea Citatii

NUMITUL .................cu ultimul domiciliu cunoscut in ................, Str. ..............., nr. ......., bl. ........, sc. ...., et. ....., ap. ......., sect. ....... este citat (chemat) in data de .......... Ora......... la Judecatoria ...........cu sediul in ............., Str. .........., nr. .........., sect. ........, Completul ....... camera .......... in calitate de parat in dosarul nr. ................, pentru cauza.......... reclamanta fiind ..................

Exemple anunturi Libertatea OFERTE SERVICIU (Locuri de munca)

Anunturi Libertatea Oferte Serviciu (Locuri de munca)

SC Media Press Publishing SRL angajeaza DIRECTOR DEZVOLTARE. Cerinte obligatorii: 1. Absolvent/a a Facultatii de Comunicare si Relatii Publice "David Ogilvy" , sau A.S.E. (Marketing) ori S.N.S.P.A (Facultatea de Comunicare si Relatii Publice) 2. Cunoasterea lb.engleze excelent scris/vorbit; 3. Persoana foarte corecta, sociabila, comunicativa si in acelasi timp exigenta, rezistenta la stress, disponibilitate program prelungit, disponibilitate deplasari in diferite orase din Romania, capabila de a lua masuri decisive dar obiective, carnet conducere categoria B minim 1 an. Avantajele candidatului: 1. Cunoasterea altor limbi straine de circulatie internationala cum ar fi franceza, germana, araba; Absolvent al masteratului sau doctoratului in cadrul facultatilor sus mentionate; Aspect fizic placut. Se ofera: masina serviciu, telefon mobil, notebook, pentru deplasari in alte orase se asigura cazarea si masa la categoria 3 stele, + o diurna zilnica de 30 Euro, salariu 1.200 Euro/ lunar. Aplicati CV-urile dvs obligatoriu atat in lb. romana cat si in lb. engleza insotite de o copie a diplomei de licenta pe adresa de e-mail: irina.scarlat@mediapress.ro. pana cel tarziu 12 decembrie 2022. Toti candidatii care indeplinesc conditiile mentionate vor primi un raspuns.

Exemple anunturi Libertatea PIERDERI

Anunturi Libertatea Pierderi (acte firme, persoane juridice)

SC ....................... SRL cu sediul in ................, Str. ................nr. .........., sector ....... cod identificare fiscala ..............numar registrul comertului ................declara pierdut certificat constatator emis in baza declaratiei tip pe proprie raspundere pentru autorizarea activitatii.

Anunturi Libertatea Pierderi (acte persoane particulare)

PIERDUT legitimatie student , carte identitate, pasaport pe numele ..............., eliberat de ............................ IL declar nul.

Exemple anunturi Libertatea LICITATII

Licitatii sau Achizitii publice (Institutii de stat)

Primaria Municipiului ............., cu sediul in ............., strada ................, nr. ........., cod fiscal nr. ............., tel. ..............., fax. ............., persoana de contact d-nul ................tel. ................, in calitate de ............, organizeaza: I. Licitatie publica deschisa in vederea vanzarii unor imobile. Obiectul vanzarii il reprezinta: 1. .................................la un pret de pornire al licitatiei de .......Euro , la care se adauga TVA. Pretul de achizitionare al caietului de sarcini este de ..... Taxa de participare la licitatie este de ................. Documentatiile de atribuire si caietele de sarcini privind organizarea si desfasurarea licitatiei se pot gasi la sediul Primariei ..............., Serviciul ............., camera .......... Nu vor participa la licitatie persoanele juridice sau persoanele fizice care: au debite fata de Primaria .................; sunt in litigii cu.............; Locul si data limita pentru primirea ofertelor: Sediul Primariei .............., registratura primariei, pana la data de .............., ora ........... Locul si data desfasurarii licitatiei publice deschise: Sediul Primariei ............, sala de sedinte, in data de ...............ora .......... Fiecare oferta trebuie depusa intr-un exemplar. Contestatiile aparute vor fi solutionate de catre ..................., cu sediul in ............., strada ........., nr. ..........., tel. .........., fax ............ Data transmiterii anuntului de licitatie este ............... La licitatie vor putea participa cu oferte doar investitorii care au prezentat documentele de participare, in forma si continutul specificate in caietul de sarcini si documentatia de atribuire. Ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor pentru o perioada de .......de zile de la data depunerii ofertelor. Informatii suplimentare se pot obtine de luni pana vineri intre orele ..............la camera ............din sediul Primariei..................

La ce categorii pot publica anunturi in ziarul Libertatea?

Ziarul Libertatea - calcul pret

Calculul pretului pe LOC!

Completezi textul anuntului, numarul de aparitii dorite si optiunile (chenar, bold etc.) si apoi poti face calculul pretului anuntului PE LOC! Calculul poate fi refacut pana se incadreaza in asteptarile tale.
Ziarul Libertatea - Factura proforma

Factura proforma si fiscala

Dupa calcularea anuntului si completarea datelor personale sau ale firmei vi se va genera automat o factura proforma pe baza careia veti plati. Dupa achitarea anuntului veti primi prin curier factura fiscala.
Ziarul Libertatea - Date de aparitie

Date de aparitie

Poti selecta aparitia anuntului in date consecutive incepand cu prima editie libera sau poti alege datele specifice in care anuntul sa fie publicat.
Ziarul Libertatea - Modalitati de plata

Cum platesc?

Platesti prin posta, ordin de plata, in trezorerie (doar pentru societatile de stat). Pentru mai multe detalii apasati aici.
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.
26 May 2022